padre_e_hijoL’AMPA ofereix a les famílies un servei d’acollida infantil de 8.00 a 9.00h i de 16.30 a 17.00h*. D’aquesta forma intentem contribuir a la conciliació tan difícil entre la vida laboral i familiar.

*Curs 2020-2021 – Malauradament per la situació sanitària hem hagut de suspendre l’Acollida de tarda. Esperem tornar a donar el servei més endavant.