L’acollida matinal i de tarda

padre_e_hijoL’AMPA ofereix a les famílies un servei d’acollida infantil de 8.00 a 9.00h i de 16.30 a 17.00h. D’aquesta forma intentem contribuir a la conciliació tan difícil entre la vida laboral i familiar.