textbooks1L’AMPA en coordinació amb l’Escola porta a terme un sistema de reutilització dels llibres de text que anomenem socialització. Un mateix llibre va passant de nen a nen i amb el compromís d’alumnes i famílies de fer-ne un bon ús, s’utilitza durant 5 o 6 cursos, quan el seu estat ja fa necessària la reposició.

Amb aquest sistema, per un import inferior a la meitat del que costa un llibre nou, els tenim tots.